Translate

2012年8月17日星期五

G-Watch酷時站Casio專賣開倉價,低至4折G-Watch(酷時站)有齊最新款各式各樣的CASIO男女款式手錶, 要選購CASIO手錶 , 得到最update的手錶報價(請到我們的陳列室參觀選購, 由現在起我們推出開倉價,低至4折起


原裝行貨連保養條款及細則:
有關優惠期限請向商戶查詢。
此優惠是網友與商戶之間的商業交易,WhereJetso 概不負上任何責任。

營業時間:
旺角11am-9pm
尖沙咀 11am-9pm
 銅鑼灣 12nn-9pm


適用地點:
尖沙咀加拿芬道2號5樓C-D室  (電話:             2721 1228      )
旺角彌敦道655號20樓06室  (電話:             2331 2337      )
銅鑼灣記利佐治  (電話:             2557 2558      )沒有留言:

張貼留言